เงินฝากดิจิทัลธนาคารไหนดี เปิดบัญชีออนไลน์ง่าย ๆ

เงินฝากดิจิทัลธนาคารไหนดี เปิดบัญชีออนไลน์ง่าย ๆ ให้ดอกเบี้ยสูง ปี 2565

เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2565 นอกจากจะมีบัญชีเงินฝากปลอดภาษีแล้ว ยังรวมถึงเงินฝากดิจิทัลของธนาคารต่าง ๆ ที่ให้สมัครง่าย ๆ ผ่านออนไลน์ มาเช็กดอกเบี้ยและเงื่อนไขของแต่ละแบงก์กันเลย

ในยุคดิจิทัลแบบนี้อะไร ๆ ก็อยู่บนโลกออนไลน์ไปหมด แม้แต่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่หลายธนาคารต่างออกผลิตภัณฑ์ “เงินฝากดิจิทัล” ให้สมัครง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร และได้รับความนิยมในกลุ่มนักออมไม่น้อย เพราะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 4-6 เท่า แถมยังสามารถฝาก ถอน โอน ได้สะดวกรวดเร็วผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องไปธนาคาร ไม่ต้องใช้สมุดเงินฝาก

ถ้าใครสนใจอยากฝากเงินแบบออนไลน์ดูบ้าง ลองมาดูกันว่า ในปี 2565 มีแบงก์ไหนให้บริการเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลบ้าง และให้ดอกเบี้ยเท่าไร

1. เงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

อัตราดอกเบี้ย ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 3.00% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 30,000 บาท หากฝากมากกว่านั้นจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ดังนี้
เงินฝากดิจิทัล จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 13 กันยายน 2565
การเปิดบัญชี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนดขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
อายุผู้เปิดบัญชี : 20 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี และทำรายการได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบัญชีกองทุนรวม
วิธีเปิดบัญชี : ผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น.
ค่ารักษาบัญชี : คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน หากมีเงินฝากน้อยกว่า 1,000 บาท และบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 24 เดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, dime.co.th

ข่าวการเงิน-ไทย

2. เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท แต่ถ้าฝากจำนวนที่น้อยหรือมากกว่านี้จะได้รับดอกเบี้ยลดหลั่นกันไป
เงินฝากดิจิทัลจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
การเปิดบัญชี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนดขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
อายุผู้เปิดบัญชี : 15 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี
วิธีเปิดบัญชี :
1. ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking และนำ QR Code ที่ได้รับไปยืนยันตัวตนผ่าน 7-Eleven
2. ผ่านสาขาของธนาคาร
ค่ารักษาบัญชี : คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน หากมีเงินฝากน้อยกว่า 2,000 บาท และบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

3. เงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

อัตราดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี เมื่อมียอดฝากมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท แต่ถ้ามียอดเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท และไม่เกิน 1 ล้านบาท จะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.50%
เงินฝากดิจิทัลจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 13 กันยายน 2565
การเปิดบัญชี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนดขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
อายุผู้เปิดบัญชี : 15 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี
วิธีเปิดบัญชี : เปิดบัญชีผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ AIS Smart Kiosk
ค่ารักษาบัญชี : กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

4. เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต LH Bank

อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่บาทแรกจนถึง 3 ล้านบาท จะได้รับดอกเบี้ย 1.50% หากมีจำนวนเกินนี้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยลดหลั่นกันไป
เงินฝากดิจิทัล จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
การเปิดบัญชี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 2,000 บาท และจำนวนเงินฝากสูงสุดต้องไม่เกิน 500 ล้านบาท
อายุผู้เปิดบัญชี : 15 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี
วิธีเปิดบัญชี :
ลูกค้าใหม่ : เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice ได้ 24 ชั่วโมง และนำหลักฐานไปยืนยันตัวตนที่ 7-Eleven
ลูกค้าเดิม : เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice หรือถ้ายังไม่เคยลงทะเบียน M Choice สามารถใช้บัตรเดบิตลงทะเบียนใช้งาน M Choice ได้
จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 2,000 บาท ไม่สามารถถอน/โอน จนทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทได้
ค่ารักษาบัญชี : คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน หากมีเงินคงเหลือน้อยกว่า 2,000 บาท และบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

5. Kept by krungsri

อัตราดอกเบี้ย Kept by krungsri แอปฯ เก็บเงินรูปแบบใหม่จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา แบ่งบัญชีออกเป็น 3 ส่วน และมีอัตราดอกเบี้ยต่างกัน คือ
เงินฝากดิจิทัล บัญชี Kept : เป็นบัญชีสำหรับใช้ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 28 มิถุนายน และ 28 ธันวาคม
บัญชี Grow : เป็นบัญชีสำหรับเก็บเงิน ให้ดอกเบี้ยสูงสุดที่ 1.50% คงที่ 2 ปี ถ้าต้องการเก็บเงินไว้ที่บัญชี Grow จะต้องมีเงินฝากที่บัญชี Kept ขั้นต่ำ 1,000 บาท แล้วระบบจะโอนเงินจากบัญชี Kept ไปยังบัญชี Grow ให้อัตโนมัติ แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน โดยระบบจะโอนดอกเบี้ยที่ได้รับเข้าที่กระเป๋า Kept ให้อัตโนมัติ
บัญชี Fun : สำหรับการแอบเก็บเงินตามเงื่อนไขเพื่อรับดอกเบี้ยโบนัส จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 เมษายน 2565
การเปิดบัญชี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนดขั้นต่ำ
อายุผู้เปิดบัญชี : 15-70 ปี สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี
วิธีเปิดบัญชี : เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Kept จากนั้นนำ QR code และบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ 7-Eleven ภายใน 7 วัน หรือยืนยันตัวตนผ่านโมบายแบงกิ้ง (NDID)
จำนวนเงินคงเหลือในบัญชี
บัญชี Grow มีจำนวนเงินฝากสูงสุดได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ยอดเงินฝากของบัญชี Grow ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
บัญชี Fun มีจำนวนเงินฝากสูงสุดได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อมูลเพิ่มเติม : Kept by krungsri