กยศ. ใจดีขยายเวลาลดหย่อนหนี้ถึง 31 ธ.ค. นี้

ข่าวการศึกษา-วันนี้

กยศ. ใจดีขยายเวลาลดหย่อนหนี้ถึง 31 ธ.ค. นี้ โปรสูงสุดลดต้น ลดดอก ใครได้บ้าง เช็กที่นี่

กยศ. ใจดีขยายเวลาลดหย่อนหนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565 หลังสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย บวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้น โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0.01% ต่อปี และลดเงินต้น 5% เป็นต้น

ปี 2565 เป็นปีที่สถานการณ์เศรษฐกิจค่อนข้างหนักหน่วงสำหรับคนไทยไม่น้อย เพราะค่าครองชีพทุกอย่างขึ้นสูงหมด บางคนที่มีหนี้สิน ก็อาจจะทำให้ประสบปัญหาการชำระหนี้ได้

ด้วยเหตุนี้ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เฟซบุ๊ก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีการออกประกาศเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ นั่นคือ กยศ. ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2565 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการที่ใช้

1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน และไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

2. ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว

ข่าวการศึกษา-ล่าสุด

3. ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ดังนี้

– ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา

– ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

4. ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

5. ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

สถิติผลการลดหย่อนได้ ได้ลดกันไปกี่คน

ช่อง 3 รายงานถึงผลการลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังประกาศใช้ว่า จะมีผู้ที่ได้ลดดอกเบี้ยกี่คน แบ่งเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

– ผู้ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% เท่ากับ 6.4 แสนราย

– ผู้ที่ใช้สิทธิมาตรการลดเงินต้น 5% จำนวน 26,001 ราย คิดเป็นส่วนลดเงินต้นกว่า 67 ล้านบาท

– ผู้ที่ใช้สิทธิมาตรการลดเบี้ยปรับ 100% จำนวน 75,022 ราย คิดเป็นส่วนลดเงินเพิ่มกว่า 1,324 ล้านบาท

– ผู้ที่ใช้สิทธิมาตรการลดเบี้ยปรับ 80% จำนวน 4 แสนราย คิดเป็นส่วนลดเงินเพิ่มกว่า 16 ล้านบาท

– ผู้ที่ได้รับสิทธิลดอัตราเบี้ยปรับเหลือ 0.5% จำนวน 1.2 ล้านราย

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา กองทุนมีมาตรการลดหย่อนหนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนฯ ก็เห็นชอบขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระเงินคืน